Om Lorange

En gammel butik med traditioner

 

 

Lorange vinhandel


Hans Frederik George Lorange var kun 29 år, da han den 2. Juni 1871 åbnede sin nye vinhandel i Næstved.

George Lorange var født i Nakskov, hvor hans fader var brændevinsbrænder, men slægten Lorange stammer fra Frankrig. Den første Lorange, der kom til Danmark, var fægtemester hos Christian V i årene efter 1685, hvor huegenotterne blev fordrevet fra Frankrig. 

Vinhandelen blev etableret i Fixhus på Axeltorv i Næstved, hvor den lå et par år. Så flyttede Lorange til Hotel Dania i Ringstedgade og overtog samtidig driften af hotellet.

 

Lorange vinhandel

 

Flytning
Den 8. oktober 1878 flyttede Lorange endnu en gang, og denne gang til hjørnet af Kirkestræde, hvor der både bliver vinhandel og skænkestue. I stueetagen endog en restaurant med smørrebrød og kolde retter. Firmaet har stadig de samme lokaler i det gamle hus, hvor der i dag er administration og butik.

 

Lorange vinhandel

 


Lorange bliver en filial af sig selv
George Lorange var en driftig mand, og i 1887 køber han den gamle Wilh. Foght'ske Vinhandel på hjørnet af Nyhavn i København. Lorange flyttede selv til København, og firmaet i Næstved blev filial, der bestyredes af en mand ved navn Jørgensen. Det var meningen, at han skulle overtage firmaet i Næstved, men han foretrak at drukne sig ved Ore Strand ved Vordingborg!

Den næste i rækken var Valdemar Frisch, der den 1. December 1893 videreførte firmaet under navnet George Loranges Eftfl. Det gik imidlertid ikke særlig godt, og den gode Frisch gik fallit og hængte sig!

Vinkyper Peder Hansen måtte træde til i Juni 1896, men alt for godt gik det ikke, så i Oktober 1901 måtte George Lorange igen tage forretningen tilbage.

I 1902 kom så Vinhandler Axel Jørgensen, og det betød en lang, stabil periode på over 30 år, indtil det næste skift i 1934, hvor J. Steffen Hansen køber firmaet.

 

Familien Steffen Hansen
J. Steffen Hansen drev dengang Vordingborg Vinkælder og slog efterhånden de to forretninger sammen under navnet George Lorange & Co.s Eftf. Firmaet blev drevet fra lokalerne i Kirkestræde, Næstved.
Også denne periode er præget af stabilitet og i Oktober 1939 indtræder - sønnen - Erik Steffen Hansen som kompagnon, og fra 1. Januar 1940 som eneindehaver.

Tiden under 2. Verdenskrig var naturligvis præget af varemangel, og først i 50'erne tager udviklingen fart, og firmaet vokser støt. Lagerlokalerne bliver for små, og fem forskellige steder i Næstved indrettes der lagre og lokaler til aftapning.

 

Lagrene samles
Op gennem 60'erne fortsatte væksten, og i 1967 blev der indrettet et mere moderne tapperi og lager på Åderupvej i Næstved. Her kunne alle lagerfunktioner og aftapning samles. Den 1. januar 1970 bliver firmaet omdannet til A/S for at lette det næste generationsskifte, det skete den 1. Januar 1981, hvor Jens Steffen Hansen overtog alle aktier i det gamle firma.

Der var plads nok på Åderupvej i 20 år, men så måtte der igen udvides, og i 1987 købte firmaet de 2.500 m 2 store lagerlokaler på Fabriksvej 26, Næstved, hvor der blev indrettet fuldautomatisk tapperi og et tanklager.

Ud over at tappe til "eget forbrug" , blev der - i en lang periode - også tappet for andre vinfirmaer.  Ved firmaets 125-års jubilæum havde firmaet et fuldautomatisk anlæg med en kapacitet på 4.000 flasker i timen. En stigende efterspørgsel på originalaftapninger samt indførelse af flaskeafgift var medvirkende årsag til,  at tapperiet blev nedlagt og at al vin importeres på flaske.

Den 1. september 1991 køber Lorange Vinhandel en del af Excellent Wine, en gruppe grossister, der har opdelt Danmark i distrikter. Medlemsskabet af denne gruppe har styrket Lorange Vinhandels position og har givet et godt fundament for fremtiden.

1. december 1996 startede 4 generation, i firmaet -Jan Steffen Hansen.